Opłaty Za Zgłoszenia.

Opłata za jednorazowe zgłoszenie wynosi 40 zł netto, dla zgłoszeń wymagających do 1 godziny roboczej pracy programisty. Zgłoszenia wymagające poświęcenia więcej czasu, wyceniane są indywidualnie.